SİTEYE ÜYE OL 
Genel Bölgeden Güncel Röportaj İçimizden Biri Sanatkarlarımız Esnaflarımız Spor Vefat İz Bırakanlar İlçemiz İlimiz
DİLİMİZ ÖZÜMÜZ
DİLİMİZ ÖZÜMÜZ
İlçlemiz ve yöresinde halk dili olarak kullanılan ve eski zamanlarda kullanılıp unutulan kelimeler

Tarih: 02.05.2007      Okunma: 4813     Haberi Yorumla    Haberi Yazdır        Haber : Dünden Bu güne Gümüşhacıköy kitabı 
 


 

 

SİTEMİZ SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

AHA                              :İşte
AMELE                          :İşçi
AMEL                            :İshal
AGARTU                       :Yoğurt-Katık
AKPAKLA                      :Kuru fasulye
ALAZLAMAK                  :Uğmak
ALDANGUÇ                   :Sahte
ALEMEŞKERE                 :Aşikar
ALİMALLAH                    :Yemin
ANGUT                          :Aptal, salak
AZE                              :Organ
AHANA                          :Burada
AGUBAT                        :Avukat
ABUK-SABUK                 :Gelişigüzel
AVUR-ZAVUR                 :Ne dediğini anlamama durumu
ANNAÇ                          :Karşısı
AĞRUKLI                        :Hastalıklı
AĞRURMAK                    :İncinmek
AKRAN                           :Yaşıt
ALENGİRLİ                     :Karışık
ALUÇ                             :Dağ yemişi
ANAÇ                            :Eke
ANDAVALLI                    :Aptal
ASÜK                            :Eksik, az
ASÜK GÖRMEK              :Alış-veriş yapmak
AVSUN                          :Efsun
AVURT                          :Yanağın alt kısmı

 
BADİK                          :Kaz ördek yavrusu
BÖCÜK                         :Böcek
BADAL                          :Merdiven
BÜRÜK                          :Kadın Çarşafı
BADILCAN                    :Patlıcan
BANDİK                        :Kadınların giydiği şalvar
BBAYATAN                    :Biraz önce
BAKRAÇ                       :Bakraç, su kovası
BANNAK                        :Parmak
BUCAKLIK                     :Raf, terek
BALAK                          :Manda yavrusu
BÖĞÜR                         :Gövdenin yan tarafı
BÖĞÜRMEK                   :Bağırma
BİZAĞAL                       :Biraz önce
BİSOKUM                      :Çok küçük
BİDIKIM                       :Küçük lokma
BİCİMCİK                     :Çok az
BİŞİBABA                     :Yağda kızarmış hamur
BOCİT                          :Çamdan su bidonu
BÜK                              :Küçük bodur ağaç
BÖRTTÜRMEK                :Haşlamak
BELEMEK                       :Sarmak
BEZEME                        :Alerji
BILDIR                         :Geçen sene
                               :Bir
BIZDIK                         :Cüce, kısa boylu
BOYDAK                       :Başıboş, aylak
BÖRTMEK                      :Sıcaktan bunalmak
BARİ                            :Hiç olmazsa
BAŞŞAK                        :Kalan mahsulün toplanması
BATMAN                        :Sekiz kilo
BESLEME                       :Hizmetçi kız
BIÇKI                           :Testere ağızlı bıçak
BİDANE                        :Bir tane
Bİ ELÇİM                      :Bir tutan
BİZ                              :Tığ
BOSTAN                        :Karpuz
BÖN                             :Saf
BUN                              :Sıkıntı
 
CÜCÜK                         :Civciv
CABBAR                        :Fedakar
CEDELLEŞME                 :Ağız dalaşı
CEREK                          :İnce uzun ağaç
CIBIR                           :Parası olmayan
CIRCIR                         : Fermuar
CİMCİK                        :Sertçe sıkmak
CINGI                           :Kıvılcım
CULA                            :Karga civcivi
CULUK                          :Hindi
CİMİN                           :Bir tür sinek
CİMİNLİK                      :Sinekten koruyan perde
COMBA                         :Erkek manda
CÖRTLE                         :Ağaçtan su borusu
COF-COFLU                   :Herhali ile çok süslü
COR                             :Fıtık
CORUK                         :Hayaları şişen kimse
COŞTAR                        :Çok konuşan adam
CILLAK                         :Cırlak
CİN                              :Arabası:Bisiklet
CEMBER                        :Baş Örtüsü
CIMBAK                        :Çıplak
CİBİLLİYET                   :Soy Sop
CEBİŞ                          :Bir yaşına gelmiş keçi
ÇALGI                          :Ahır Süpürgesi
ÇİRKEF                         :Herkese bulaşan
ÇİLLENMEK                   :Yeşermek
ÇÖKELİK                       :Sütten yapılmış yiyecek
ÇALILIK                        :Düzensiz karmaşık ağaçlık
ÇİĞİT                           :Çekirdek
ÇIT                              :Anahtar
ÇIT ÇIT                        :Patlamış mısır
ÇEREZ                          :Leblebi
ÇENİLEMEK                   :Köpek bağırması
ÇENE                            :Köşe başı
ÇENESİZ                       :Geveze
ÇEDİK                          :Çocuk arabası
ÇIĞIRMAK                    :Bağırmak
ÇINGI                           :Küçük ateş parçası
ÇAPUT                          :Bez
ÇETENE                        :Kendir tohumu
ÇÖRTÜK                       :Küçük armut cinsi
ÇALKAMA                      :Ayran
ÇİMMEK                        :Yıkanmak
ÇERNİK                        :Çaydanlık
ÇAĞ                             :Çocuk, evlat
ÇAĞLA                          :Yeşil badem
ÇAPILASI                      :Ayakkabıcı
ÇATAL ÇORBA               :Hamur ve mercimekli çorba
ÇETENE                        :Saman arabası
ÇUHA                           :Kına yakmada desen motifi
ÇIKI                             :Bohça
ÇİNİK                           :Ölçeğin yarısı
ÇİTİME                         :Bir kavun çeşidi
ÇİTİMEK                       :Bir şeyin ağzını dikmek
ÇOLPA                          :Hareketleri kontrolsüz olan
ÇÖNDÜRMEK                 :Aşağı doğru eğmek
ÇÖMEZ                         :Acemi
ÇÖMELMEK                    :Eğilmek
 
DIMBI                           :Yayık
DÖŞEK                         :Yer yatağı
DORAK                         :Dere otu
DEMREĞİ                      :Bir çeşit yara
DEVE TİLLESİ                :Çok uzun boylu
DIKIZ                           :Tava gelmemiş tarla
DAVAD                         :Küçük baş hayvan
DIKIM                           :Lokma
DÜRME                         :Katlama
DÖNDERME                   :Mayasız hamur kızartması
DEMİN                          :Az önce
DDEYDAHANA               :İşte, orada
DEVEK                          :Asma kütüğü
DİBEK                          :Taştan havan

DÜŞ                             :Rüya
DATITMADI                   :Tadı az geldi
DEĞERME                      :Yemeni, başörtüsü
DİNELME                       :Ayakta durma
DİNGİLDEK                   :Dengesiz duran
DULDA                          :Rüzgardan ve yağmurdan mahfuz yer
DENE                            :Tane
DUTAK                          :Tutaç
DONUŞMA                     :Durgunluk hali
DORİLİK                       :Bir kuş cinsi
DEHLEME                      :Hayvanı hızlı sürme
DALLAMA                      :Ağacı budama
DANGILDAK                  :Aniden
DASDAR                       :Sofra bezi
DESTUR                        :Yol verme
DEKMÜK                       :Tekme
DERMEK                        :Toparlamak
DİLLİ                            :Çok konuşan
DİLBAZ                         :Konuşkan
DİŞLİ                           :İnatçı, sert
DİLMEK                         :Parçalara ayırmak
DİNMEK                         :Yağmurun durması
DÖNGEL                        :Muşmula
DOMBALAK                   :Darbuka
DURUKMAK                   :Somurtmak, susmak
DÖL                              :Yavru

 
ESBAP                          :Çamaşır
ECCÜK                         :Az, biraz
ELEVAYİ                        :Beceriksiz
ELLEĞEM                       :Zannederim, herhalde
ELİK                             :Geyik yavrusu
ENÜK                            :Köpek yavrusu
EME                              :Hala
ENEK                            :Bilye

EBE                              :Büyükanne
EZME                            :Salça
ENÜŞTE                        :Makarnanın kızarmışı
ECİ                              :Abla
ELEK                             :Becerikli
ESSAH                          :Gerçek
EMME                            :Ama
EMMİ                            :Amca
ELLEHEM                       :Galiba
EZÜCÜK                        :Az
ELE                               :Değil mi
EMZÜK                          :Biberon
EMZÜKLÜ                      :Memede çocuğu olan kadın
ESTEK-KÖSTEK             :Ivır-zıvır
ERSÜN                          :Ateş küreği
ESÜRÜK                        :Gel-git akıllı
ESÜK                            :Eksik
ESÜK ETEK                    :Kimsesiz yetim kız
EÜRSÜN                        :Hamur kesme aleti  
EKE                              :Anaç
EKMEK                          :Yarı yolda bırakmak
EMİ                              :Tamam mı?
ENİK                             :Kedi, köpek yavrusu
EŞELEK                         :Meyve çöpü
EŞKİ                             :Kızılcık marmeleti
EVMEK                          :Acele etmek
EYİ                               :İyi
ESSAH                          :Doğru
EZE                              :Gövde, vücut

 
FEYİLSİZ                       :Kötü niyet
FIRILDAK                      :Art niyet
FIŞKIN                          :Ağacın dip sürgüsü
FERAĞIMAK                   :İyileşmek  
FODUL                          :Kısa
FELFES                          :Doğru iş yapmayan
FEKLEMEK                     :fark etmek
FETMETMEMEK               :İyi görmemek
 
IRGALAMAK                  :Sallamak
IRILIK                          :Aralık
IRAK                            :Uzak
IŞGIN                           :Ağaç dip sürgünü
IŞMAR                          :Kaş-göz hareketi
İLAĞEN                         LLeğen
İLENGER                       :Bakır tabak
İRDELEMEK                   :Hor görmek
İT DİRSEĞİ                   :Gözde çıkan arpacık
İSKEMLE                       :Sandalye
İSTİKAN                       :Bardak
İİSTİFAR ETME             :Kusmak
İNCİK                           :Eklem yerleri
İİSMARIŞ                      :Sipariş
İBİK                             :Bir şeyin kenarı
İKİ CANLI                     :Hamile
İLİK                              :Düğme
İŞKİR                           :Suçlu
İİŞMELE                        :Oya, örgü örme
İŞLEK                           :Pamuklu gömlek
İVETLEME                      :Karıştırma, kurcalama
 
KASILMAK                     :Böbürlenmek
KEF                              :Köpük
KENEF                           :Hela
KEPENEK                       :Kelebek
KELİK                           :Bağ evi
KELEK                           :Olmamış kavun
KELEM                          :Lahana
KESE                            :Kısa yol
KEŞKEK                  
      :Mahalli bir yemek
KERÇİNE                       :Alaylı, kızdırıcı söz
KİRMAN                        :Yün eğirmeye yarayan araç
KIRTLAMAK                   :Azıcık koparmak
KİRTİK                         :Ufak-tefek
KOP                              :Hızlı gel
KÖZ                             :Kor halinde ateş
KOCABAŞ                     :Şeker pancarı
KÖSNÜ                         :Köstebek
KİREN                           :Kızılcık
KÖMÜŞ                         :Manda
KEMRE                          :Hayvan gübresi
KEŞİK                           :Sıra
KEKİMLE                       :Ayağı takılma
KANATLI                       :Büyük bahçe kapısı
KAYIŞ                           :Bel kemiği
KATIK                           :Yağsız yoğurt
KEKİTMEK                     :Atlamak
KEPERÜK                      :Fazla olgunlaşmamış meyva
KIRINTI                        :Kuruyemiş
KAYPAK                        :Haşlanmış hamur yemeği
KEMÇÜK                       :Çirkin kız
KETE                            :Çörek
KİREN EKŞİSİ               :Kızılcık marmelatı
KÖTEK                          :Sopa
 
LAN                              :Argo hitap
LAK LAK                       :Gereksiz konuşma
LAĞAM                         :Kanalizasyon
LANGUR LUNGUR           :Gevezelik
LOĞ                             :Argo hitap şekli
LÖKÜS                          :Lüks lambası
LÖPÇÜ                          :Beleşçi
MAKAT                          :Divan, sedir
MIK                              :Çivi
MEĞEL                          :Çapa
MAYIS                          :Yaş hayvan pisliği
MUHKEM                       :Sağlam
MÜRDÜMÜK                   :Küçük dolu
MERZİVAN                    :Merdiven
MAMİR                          :Güzel, hatasız
MIRTAT                         :Az gelen, yetişmeyen
MISMIL                         :Çok iyi, sağlam
METEL                           :Bilmece
MANGAŞ                       :Cımbız
MADIMAK                      :Ot çeşidi
MARSIK                         :İyi yanmamış odun kömürü
MIKLAMA                      :Soğanlı yemek
MODURDANMAK             :Kendi kendine söylenmek
MEYMENETSİZ               :Hayırsız
MIYMINTI                      :Uyuşuk, sevilmeyen kişi
MIZMIZ                         :Yavaş iş gören kişi
MİTİL                            :Yüzlenmemiş yatak, yorgan
NÖNNÜK                       :Umacı
NADER                          :Ne kadar?
NAKIT                           :Ne zaman?
NASUL                          :Nasıl oldu?
NEMAĞREK                    :Ne yapalım
NÖĞÜYON                     :Ne yapıyorsun?
 
OTURAK                        :Küçük sandalye
OKUYUCU                     :Düğüne davet eden
ONEHAL                         :O ne biçim
ONCAĞIZ                      :O kadarcık
ONCACIK                      :Azıcık
OSEAT                          :Derhal, hemen
OKLAĞAÇ                     :Oklava
ÖLE                              :Öyle mi
ÖTEGÜN                        :Evvelsi gün
ÖZEMEK                        :Uzatmak, sulandırmak
ÖRME                           :Kazak
ÖLLÜK                          :İnce toprak
ÖĞÜRMEK                     :Kusmak
ÖKSEĞE                        :Ucu yanmış odun
 
PAMPAL                        :Toraman
PALAZ                          :Kuş yavrusu
PATAKLI                       :Kirli, pis
PEŞKÜR                        :Havlu
PIRTI                           :Çamaşır
PİN                              :Kümes
PİSİK                           :Kedi
PUS                              :Sis, sinmek
PÖRSÜMEK                   :Solmak
PÖĞLE-POYRA               :Kiremitten su borusu
PARTAL                        :Yalan söz
PARPULAMAK                :Azarlamak
PEHLİ                           :Patlıcan yemeği
PÖÇ                             :Kuyruk sokumu
POTİN                          :İskarpin, ayakkabı
PANTUL                        :Pantolon
PEKLİK                         :Kabız
PELÜZE                         :Nişastadan yapılan muhallebi
PAKLA                          :Fasulye
 
SAYKAL                        :Düzgün
SOĞUKLUK                    :Semizotu
SAKU                            :Ceket
SAYYAĞI                       :Tereyağı
SİTİL                            :Küçük bakraç
SALMA                          :Hisseye düşen
SIRTLAN                       :Büyük dişli kimse
SIRIK                           :Uzun sopa
SIRIKLAMAK                 :Uzun sopa ile vurmak
SIRACALI                     :Hastalıklı
SİMİLİK                        :Çekingen
SİFTAH                         :İlk
SU DÖKMEK                  :Abdest bozma
SÜMSÜK                       :Pis boğaz
SÜRTÜK                        :Çok gezen kadın
SÜNEPE                        :Beceriksiz
SORUTMAK                   :Ayakta durmak
SOMAK                         :Mısır koçanı
SORMAK                       :Emmek
SOKRANMAK                 :Söylenmek
SOYLA                          :Yakışıksız, uygunsuz
SEĞİDÜKET                   :Koşmak
SÖNGÜ                         :Bezden fırın süpürgesi
SABİ                            :Küçük çocuk
SAÇU                            :Düğün hediyesi
SİNİ                             :Büyük tepsi
SÖNDEL                        :El mahareti olmayan
SAĞNAK                       :Saksağan
SAVMAK                       :Başından uzaklaştırmak
SAVUŞMAK                   :Bırakıp gitmek
SELE                             :Ağzı geniş kap
SİLME                           :Ağzına kadar
SEYİS                           :Erkek keçi
SOKUM                         :Lokma
 
ŞAPLAK                        :Şamar, tokat
ŞEVLE                           :Gölge
ŞIMŞIK                         :Güzel görünmek
ŞİP                               :Çabuk
ŞİPİDEK                       :Çabucak, hızlı
ŞİNNEMEK                     :Şımarmak
ŞİKARİMİŞ                    :Çok önemli olmayan
ŞİLEPE                          :Tatlı nesnenin bulaşanı
ŞALLAK                         :Çıplak
ŞİBERMEK                     :Sululuk etmek
ŞİKİRSÜZ                     :Çirkin
ŞAŞKAL                        :Şaşı
ŞAPDİK                        :Tez canlı
ŞİKİR                           :Yüz çehre
ŞİNAVAT                       :Üzüm ezmeğe mahsus kap
ŞEMELEK                       :Süs kavunu
 
TAFRA                          :Çalım, kaba davranış
TAĞAR                          :Ağzı geniş su küpü
TAVATUR                      :Mübalağa
TACİZ                          :Azarlama
TECCAL                        :Açık göz
TERECE                        :Ocağın her iki yanında bulunan gözler
TEYİN                           :Sincap
TİNMAMAK                    :Aldırmamak
TIKAN                           :Dükkan
TOFTAMAK                    :Rahatlamak
TOSBAĞA                     :Kaplumbağa
TOYGA ÇORBASI           :Yoğurtlu çorba çeşidi
TOPUKLU                      :Kavgacı
TUMMAN                       :Uzun paçalı külot
TÖSKÜRTMEK                :Kaçırmak
TENTENE                       :Oya, dantel
TÖK                              :Hindi
TUŞMA                          :Yumruk
TEKKÜLÜ                       :Nişanlı
TEKİLLİF                       :Düğün davetiyesi için verilen hediye
TATULA                         :Az gelmek
TUYUMA                        :Gelişigüzel
TAS                              :Su kabı
TISILAMAK                    :Güçlükle nefes almak
TIKSIRMAK                   :Aksırmak
TİRİTLİ                         :Sulu
TOLA                            :Kuyu kovası
TOKLU                          :Bir yaşını aşmış koyun
TOSTOPARLAK              :Yusyuvarlak
TUTAK                          :Mutfakta kullanılan bez
TÜYMEK                        :Kaçmak
 
UFUNET                         :Sıkıntı
URBA                            :Elbise
UYMAK                          :Dalaşmak
UYUNTU                        :Beceriksiz
ULAMAK                        :Eklemek
UĞRA                           :Ekmek yaparken kullanılan un
USMAK                         :Sanmak
ÜTMEK                          :Oyunda kazanmak
 
VAA                              :Ya öyle mi?
VAĞAL vağal                 :Suyun sesli ve hızlı akması
VICIK VICIK                 :Çok yağlı
VIŞ                              :Üşüme
VIY                               :Şaşma
VIZIDAK                       :Hızlıca
 
YAĞLIK                         :Büyük mendil
YANE                            :Öyle yani
YAĞANI                        :Sırt
YAZMA                          :Yemeni
YAZU                            :Kır, tarla
YAZULAMAK                  :Uzaklaşmak
YANIK                           :Aşık
YEĞNİ                           :Hafif
YEL                               :Rüzgar
YOKA                            :Derin olmayan
YOK heri                       :Yok canım
YÜKLÜ                          :Hamile
YÜKLÜK                        :Yataklık
YIRTMA                         :Tülbent
YOLU                            :Çarşamba
YANÜÇ                          :Yufkadan yapılan hamur işi
YUMA                            :Yıkamak
YUNAK                          :Köylerde çamaşırhane
YÜGÜRTMEK                  :Koşmak
YÜĞRÜK                        :Atılgan
YIĞRIK                         :Sıkılgan, çekingen
YAVŞAK                        :Bitin küçüğü
YAMBİÇ                        :Eğri, çarpık
YEĞİN                           :Çok Olgun
YEĞNİCEK                     :Hafif
YİTİ                              :Sert
YİTİK                            :Kayıp
 
ZIMZIK                         :Yumruk
ZARZALAK                    :Leylak
ZEBİL                           :Çok bol
ZAHAN                          :Bakır tabak
ZIRLAMA                       :Ağlamak
ZARİLEMEK                   :İnlemek
ZERZE                          :Kapı kilitleme kolu
ZEVZEK                         :Geveze
ZORLU                          :İyi, nefis
ZARTALAK                    :Patavatsız
ZEKLENMEK                   :Alaylı taklit etmek
ZAVZU                          :Salatalık
ZIRNIK                         :Hiçbirşey
ZİBİDİ                          :Kıyafeti düzgün olmayan
ZORUNSAMAK               :Gücüne gitmek
ZONGUR                       :İri, kaba
ZARZALAK                    :Leylak
ZEBİL                           :Çok bol
ZAZAH                          :Bakır tabak
ZIRLAMA                       :Ağlamak
ZARİLEMEK                   :İnlemek
ZERZE                          :Kapı kilitleme kolu
ZEVZEK                        :Geveze
ZORLU                          :İyi, nefis
ZARTALAK                    :Patavatsız
ZEKLENMEK                   :Alaylı taklit etmek
ZAVZU                          :Salatalık
ZIRNIK                         :Hiçbirşey
ZİBİDİ                          :Kıyafeti düzgün olmayan
ZOZUNSAMAK               :Gücüne gitmek
ZONGUR                       :İri, kaba 

h A B E R E  Y o r u m  Y a z

                                                Bu Haberlere Yapılan Yorumlar  (  2 )                                                          
 


uzun yıllardır Gümüşhacıköy dışındayaşamama rağmen günlük konuşma dilinde zaman zaman kullanıyorum.Özümüzü yansıtan kelimelerimiz.Emeğinize sağlık .Ayrıca sitemizi takip ederek haber alma imkanı sunduğunuz için teşekkürler.
  Tarih: 21.4.2012                                                          
 
AHMET BAŞER
HADİ HERİ KELİMESİNİ GÖREMEDİM
AHMET BAŞER Tarih: 27.8.2009

Tüm Yorumlar

 

GHK ORTAOULU ESKİ MÜDÜRÜ İSMET KÖPRÜLÜ

 Muhterem KAYA

. . .
ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEK (ŞEB-İ ARÛS)

 Prof.Dr.Safi ARPAGUŞ

. . .
SABIR SELAMET VE ZAFER

 Muzaffer TAŞDEMİR 

. . .
İLÇEMİZDE ESKİ BAĞ KÜLTÜRÜ

 Berç SÖZÜDOĞRU

. . .
KENDİSİ OLABİLME KEDİSİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

 Nafiz  ULUKUŞ

. . .

Rıza Abinin Arkasından

 Rıza ŞENTÜRK (Çığır)

. . .
BATICILAR VE DİNDE REFORMCULAR

 Siyami  AKYEL

. . .

BAĞ-KURLULARA MÜJDE!

 Oğuzhan DÖĞEN

. .
KUTLU DOĞUM HAFTASI

 Şükrü  EROL

. .
HAYATIN CİLVESİ, KADER

 SELEME ACAR

. .
PKK GİDİYOR DİYE ÜZÜLMEYİN

 Ahmet Mehmet SALİHLİ

. .
MESEL ANLATICILAR

 Av.Mahmut Tokgözoğlu 

. .
12 EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI

 Mustafa  TURGUT

. .
İLÇEMİZ TARİHİ MİNİ ÇARŞILARINDAN

 Ali ACAR

. .

 
Genel Haber
Bölgeden Haber
Güncel Haber
Hayatın İçinden
İçimizden Biri
Sanatkarlarımız
Esnaflarımız
Spor
Siyaset

İz Bırakanlar
Röportaj
Sizden Gelenler
Gurbettekiler
Haberiniz Var mı?
Özlü Sözler
Resimlerde Anılar
Eski Meslekler
Kurum Kuruluşlar

Kültür ve Etkinlikler
İlçemiz
İlimiz
Köylerimiz
Mahalle Muhtarlarımız
Anket Sonuçlarımız
Duyuru
Vefat
  Anasayfa

Ziyaretçi Defteri
Foto Galeri
Sohbet
Arşiv

         Sitemizdeki tüm haber ve araştırmalar site editörlerine aittir. İzinsiz kesinlikle kullanılamaz.

                               gumushacikoylu.net@gmail.com

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler

Siteye Hangi İl ve Ülkeden Giriliyor İzlemek İçin
Amasya, Gümüşhacıköy, Hacıköy, Hacıköylü, Gümüşhacıköyden Resimler, Gümüşhacıköy Haber, Sohbet ve Anılarda Gümüşhacıköy, Ali Acar, Hokumet, Hukumet, Hükümet, Radyo, Gazetesi, Tv, Gümüşhacıköy Resimleri, Gümüşhacıköyden Fotoğraflar,Gümüş, Gümüşhacıköy, Köyü, Gumus, Merzifon, Suluova, Kabaoguz, Kabaoğuz, Gümüşhacıköy Turna Bağlar, Kabaoğuz Şenlikleri, Köprülü Mehmet Paşa Camii, gümüşhacıköy bedesteni, gümüşhacıköy saathanesi, leblebi, gümüşhacıköy hamamı,Gümüşhacıköy Keşkek, Cumara Mahallesi, Adatepe Mahallesi, Ulubel Mevkii, ulubel, keltepe mevkii, hacıyahya mahallesi, saray mahallesi, artıkabat çay mahallesi, kilise, beylik çayırı, taşköprü, amasyakent.com, kabaoguz.net, amasya platformu amasyaplatformu