SİTEYE ÜYE OL 
Genel Bölgeden Güncel Röportaj İçimizden Biri Sanatkarlarımız Esnaflarımız Spor Vefat İz Bırakanlar İlçemiz İlimiz
GÜMÜŞHACIKÖY’DEKİ İMARETLER VE ESERLER
GÜMÜŞHACIKÖY’DEKİ İMARETLER VE ESERLER
1826 yılında Gümüşhacıköy´ün ileri gelenlerinden KURDOĞLU HACI HALİL AĞA Saray Mahallesinde bir mescid

Tarih: 4/1/2007      Okunma: 7612     Haberi Yorumla    Haberi Yazdır        Haber : A.ACAR 
 


 

 

SİTEMİZ SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

Gümüş ve Gümüşhacıköy ilçemizde kayıtlı 65 tarihi eser bulunmaktadır.
  1       Bedesten
 16      Cami
 13      Çeşme
  5       Hamam
  1       Han
  1       Hazire
  4       Köprü
  1       Manastır
  4       Medrese
 2        Mescit
 1        Mezar
 1        Mezarlık
 1        Saat Kulesi
17       Türbe
 
1660 tarihinde Köprülü Mehmed Paşa Camii yapılmıştır.  
1706 tarihinde Müftü Camii yapılmıştır.
1811 yılında Cumara Camii yapılmıştır.
1820 tarihli Millet Hamamı yapılmıştır.
1821 yılında Saray Camii yapılmıştır.
1898 tarihinde Bedesten yapılmıştır.
1900’lü yıllarda  Bedestenin Saat Kulesi yapılmıştır.
1906 tarihli Maarif Hamamı yapılmıştır.
Melek Camii
Sadullah Camii
Çalkama Camii
Köprülü Mehmet Paşa Hamamı ( Ördekli Hamam)
Çifte ( Sokollu-Büyük ) Hamam
 
ÇEŞMELER VE PINARLAR
Kayın Pınarı 22 lüleli
Kaymakcı Pınarı
Kalabalak Pınarı
Bedesten Çeşmesi
Arap Camii Çeşmesi
Saray Camii Çeşmesi
Seten Pınarı
Adatepe Çeşmesi
Tavuk Pınarı
Çirten Pınarı
Bitli Pınar
Mucur Pınarı
Ağa Pınarı
Okul Çeşmesi
Feyzi Pınarı
Sıtma Pınarı
Ekin Pazarı Çeşmesi
Hacı Pınarı
Çalkama Pınarı
 
TÜRBELER VE YATIRLAR
Eski Ekinpazarında                         :Hacı Nadir Baba Türbesi
Arasta İçinde                                   :Filibeli Mehmet Efendi Türbesi
Yılanların Kışlasında                       :Muslihiddin Efendi Türbesi
Sarayözü Köyünde                         :Ali Pir Civan Türbesi
Keçiköyde                                        :Kurt Baba Türbesi
Emirler İnegöl Dağında                 :Niyaz Baba
İnegöl Dağı Kuzeyinde                   :Ceneyt Baba
Kuzalan Köyünde                           :Hasan Dede
Kabaoğuz Aphaz Yaylasında        :Bakacak Dede
Bademli Köyünde                           :Kadın Ana
Keltepe ( Çamtepe )                       :Arap Dede
 
Gümüş Beldemizde Bulunan Tarihi Eserler
1413 tarihli Haliliye Medresesi ve Hazresi
1429 tarihli Yörgüç Paşa Camii, Şadırvanı, Haziresi
5 adet kitâbeli, 11 adet kitâbesiz çeşme eski eserleri arasında sayılabilir.
Kale Camii
Çukur Dede Türbesi
Kale Camii
Gümüş’te Gümüş Han
1840 yılında yapılan Manastır
Tepe Mescidi
Abdüssâmed Mescidi ve Haziresi
1820 yılında yapılan Maden Hamamı
Tekke Hamamı
1650 ve 1670 yıllarında yapılan Vehbi Bülbül Hafız- Bülbüllüce Camii
Şıhlar Fakoğlu  Cami
Irgat Camii
Darphane ( Debbağ ) Camii
Maden ( Yeni ) Cami
Tepecik Demircioğlu Camii
1305 yılında yapılan Ahi Barak el Basri Türbesi
Sığırcık Molla Türbesi
Töngü Dede Türbesi
Hacı Habib Köprüsü
Taşköprü
İmam Yahya Efendi Mezarı
 
 
 
GÜMÜŞHACIKÖY İLÇEMİZDEKİ TARİHİ ESERLERİN GENEL BİLGİLERİ

1826 yılında Gümüşhacıköy'ün ileri gelenlerinden KURDOĞLU HACI HALİL AĞA Saray Mahallesinde bir mescid

1833 yılında ARAPOĞLU HACI AHMET AĞA Hacıyahya Mahallesinde bir cami ve oğlu Hacıyahya Efendi de,

1850 yılında KIZIKOĞLU UZUN OSMAN AĞA Hacı Yahya Mahallesinde bir cami ve oğlu Hacıyahya Efendi de

1885 yılında bir tekki yaptırmış ve vakfetmiştir.

1908 yılında Hacıyahya efendi'nin tekkesi medreseye çevrilmiştir.
 
 
 
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ
 
-Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1660 yılında ahşap olarak yaptırılan camii, 1756 yılında Köprülünün torunlarından, Hafız Ahmet Paşa’nın oğlu Abdulbaki Bey’in Gümüş’e maden emini “ Gümüş Madeni Sorumlusu “ olunca burada bulunduğu yıllarda camii şerifi kargir olarak yenilettirilmiş ve çevresini de genişlereek vakıflarını tanzim etmiştir.
 
-18. yüzyıla orijinal durumu ile gelebilmiş ise de, 1943 yılı zelzelesin de minare ve kubbesinin bir kısmı yıkılınca caminin arkasına bir namazgah yapılarak ibadete burada devam edilmiş, camii şerif de yıkılarak yerine 1948 yılında bu günkü camii yapılmıştır.
 
-Dönemin Belediye başkanı Emin Kılavuz’un başkanlığında kurulan camii yaptırma derneği ve gayretli hayırsever hakımızın yardımları ile 1948 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Caminin iç süslemelerini ve kubbesindeki ayetleri Samsun Hattatlarından Mustafa Dağıstanlı 1948-1950 yılları arasında yapmıştır.
 
-Bütün büyük dikdörtgen plan teşkil eden camide beden duvarları moloz taştandır. Caminin sadece minare kaidesi ve keşelerde kesme taş kuklanılmıştır. Esas ibadet mekanının üzerini sekizgen bir kubbe örtmet, büyük kubbenin dört köşesinde dört adet küçük ve kubbeli seizgen kule bulunmaktadır.
 
-Caminin son ceaat yeri ahşap tavanlı ve kapalı olup, ibadet mekanında Badadi sıvalı bir bölüm ile ayrılmış bulunmaktadır.
 
-Avlusunda dokuz direkli, kubbeli ve Osmanlı tipi kiremitle örtülü bir şadırvan bulunmaktadır. Şadırvan havuzu oldukça geniş olup dış kısmı  çokgen keşeli içi ise yuvarlak olarak yekpare taştan oyularak yontulmuştur.
 
-Bir dönem Caminin avlusunda ilçe tüftülüğü binası hizmet vermiş, daha sonra yeni yapılan Müftülük binasına  ilçe müftülüğü taşınmasıyla birlikte, camiinin  avlusundaki dükkanlar kamulaştırılarak caminin avlusu genişletilmiş eski şadravan yıkılarak 2013 yılında yerine yeni bir şadravan yapılarak mevcut halini almıştır.
 
 
 
KERVANSARAY VE BEDESTEN ( ARASTA )
 
-Şehir merkezinde, Köprülü Mehmet Paşa tarafından kendi adına caminin külliyesi olarak 1669 yılında yapılmıştır. İlk yapıldığı anda külliyenin bu parçası kargir bir kervansaray, bir bedesten den oluşuyordu. Kervansaray kısmı, sonraki yıllarda yıkılmış, bedesten ise bazı ufak değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir.
 
-Dört kapısı olan arasta, uzan ve dikdörgen bir yapıdadıd. Uzun kenarı 81.88 cm.  Dar kenarı 8.80 cm. dir. Bedestenin orijinal şeklinde Kuzey tarafında bulunan giriş kapısının genişliği 3.40 cm. Enine kemer boyu ise 5.60 cm.dir. Bu kapının solunda genişlikleri 5.05 cm. genişliğinde dürt dükkan vardır. 11 metre genişliğinde bir de beşluk bulunmaktadır. Bu boşluk yakın zamana kadar Jandarma ve Polis Karakolu olarak kullanılmıştır.
 
-Bedestenin güney kapısı da 3.40 cm. genişliğinde 5.60 cm. derinliğindedir. Bu kapının girişine göre sağ tarafında 5.05 cam. Genişliğinde beş adet dükkan , sol tarafında ise 3.80 cm. genişliğinde iki dükkan ve ebedesten çeşmesi bulunmaktadır.
 
-Çeşmeden sonraki boşluğua sonradan dükkanlar ilave edilmiştir. Bedestenin doğu kapısı 3.40 cm. genişliğinde ve 7.00 cm. derinliğinde bir kemerden oluştmaktadır. Bedestenin korudoru her yerde 3.20 cm. genişliğindedir. Bedestenin batı kapısı ise, doğu kapısının aynısıdır. Doğu ve batı kapılarının kemer yükseklikleri 5.50 cm.dir. Bedesten duvarlarının kalınlığı her yerde eşi olup, 73 cm.dir. Bedestenin doğu kapısı kemeri üzerine Yanyalı Mustafa Paşa’nın oğlu Ali Rıza Bey tarafından 1900 yılında saat kulesi ilave edilmiştir.
 
-Dört kapısı olan Arata uzun ve dikdörtgen, orta yolun iki yaında sıralanmış eşit tonozları dükkanlarndan müşekkildir. Büyük sivri kemerlerin iki yanlarından yukarıya kadar uzanan payanların aynı zamanda evvelce kemer ayaklarını teşkil ettiği düşünülürse ortaya yolunda üzerinin kemer ve tonuz kombinezonu ile kapalı bulunulduğu kabul etmemiz mümkündür.
Aslında diğer arastalara bakarak bu kesin olarak ta söylenebilir.
 
-Kemer ayakları yapılan tamirlerle saçak hizasına kadar çakarılmış ve yukarı doğru üst üste genişleyen saçak profilleri ile birleştirilmiştir. Arastanın kuzey kapısı kısmen orijinal durumun muhafaza etmektedir.Büyük bir beşik toruzun örttüğü kapının sivri kemeri kırmızı beyaz renkli kesme taştan yapılmıştır. Diğer kapılar geç devir özelliğinin açıkca belli eder.
 
 
ÖRDEKLİ HAMAMI 
 
-Ördekli hamam Köyrülü Külliyesinin bir parçası olarak, 1661 yılında büyük Caminin Kuzey kısmında şimdiki yer altı tuvaletlerinin bulunduğu yere yapılmıştır.
 
-1900 lü yıllara kadar kullanılan bu hamam 1950 yılında belediye tarafından yıktırılmıştır.
 
-Yanında bulunan 21 lüleli Kayım Pınarı hamer Kullanılmaktadır.
 
 
BÜYÜK HAMAM
 
-Köprülü Mehmet Paşanın torunlarından olan, Hafız Ahmet Paşanın oğlu Abdulbaki Bey Gümüş Maden Eminliği yaptığı yıllarda 1756 Hacı Nazır Baba Türbesi yanında bulunan Büyük Hamamı yaptırarak vakfetmiştir.
 
-Bu hamamın Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı söylenmesine rağmen, bu hakl bilgisinin yanlışlığını hamamın giriş kapısı üzerinde bulunan kitabe isbet etmektedir.
 
-Kare plandaki soyunmalık kısmı, köşe trompları ile intikali sağlanan büyük bir kubbe ile örtülmektedir.
 
-Dar bir kapı ile geçilen soğukluk suyunmalık genişliğince dikdörtgen planda olup, beşik tonozla örtülmüştür.
 
-Merkezi kubbeli sıcaklık, kenarlardan nişlerle genişletilmiş olup, nihayetinde iki halvet hücresi bulunmaktadır.
 
 
SAAT KULESİ
 
-1898 yılında kazanın kaymakamı olan, Yanlayı Mustafa Zade Ali Bey halkın da yardımları ile bedestenin doğu kapısının kemeri üzerine bir saat külesi yaptırılmıştır.
 
-1939 zelzelesinde saat kulesi hasan görmüş, 1943 zelzelesinde ise yıkılmıştır.
 
-1948 yılında zamanın belediye başkanı Emin Özkılavuz ve halkın gayretleri ile ahşap olarak yeniden yaptırılmıştır.
 
-1971 yılında ise Ahşap olan bu saat kulesi yıkılarak şimdiki saat kulesi tekrar yaptırılmıştır.
 
 
ÇORUMLUOĞLU CAMİİ
 
-1821 yılında Çorumluoğlu El-Hac Halil Ağa tarafından yaptırılmıştır.
 
-Çorumdan göç ettiği için Çorumluoğlu diye adlandırılan Halil Ağa’nın yaptırdığı bu camii
 
-1943 yılındaki zerzelede harap olmuştur. Daha sonra halk tarafından tamir ettirilmiş, 1966 yılında da camileri onarma ve tamir ettirme derneği tarafından yıktırarak yeniden yaptırılmıştır.
 
MARİF HAMAMI
 
1906 yılında ilçemiz kaymakamı olan Hacı Tahir Bey gelir Maarif ( Milli Eğitim ) işlerine harcamak üzere bu günkü Gümüş Caddesi üzerine bulunan Maarif Hamamının inşasını başlatmış ; kasaba halkının yardım ve çalışmaları ile iki yılda tamamlanarak hizmete açılmış olup, 1907 yılından itibaren halkımızın hizmetindedir.
 
 
 
CUMARA CAMİİ
 
-Gümüşhacıköy de yetişen El-Hac İsmail Efendi, tarafından 1706 yılında yaptırılmıştır. El-Hac İsmail Efendi bu camii yanında kendisi içinde bir türbe yaptırmışdır.
 
-1906 lı yıllara kadar bu cami halka hizmet vermiş olup, bu süre içerisinde geçirdiği onarımlar ve yeniden yapılıp, yapılmadığı konusunda maalesef bilinememektedir.
 
-Ahşap olan bu caiyi yeniden yaptırmak için bir dernek kurulmuş bu dernekçe civarındaki birkaç evde satın alınarak arsa büyütülmüş,  ahşap olan camiinin kargir olarak yapımına 1960 yılında başlanmıştır.
 
-El-Hac İsmail Efendinin türbesi ise cami inşaatı sırasında caminin giriş merdivenlerinin altında kalmıştır.
 
-Camiinin inşatı yöremiz ustaların tarafından gerçekleştirilmiş cami içindeki kalem işi duvar süslemeleri de ilçemiz ressamlarından İsmail oğlu Ali Rıza Kılavuz tarafından yapılmıştır.
 
-Caminin yanında halen müftülük lojmanıve Kur’an kursu binası bulunmaktadır.
 
-Ayrıca 10 lüleli bol suyu olan Kabalak Pınarı Caminin kuzey – doğusunda bulunmaktadır.
 
 
SARAY CAMİİ
 
-Bu camii ilk olarak 1811 yılında ilçemizin ileri gelenlerinden Kurt Oğlu El-Hac Halil Ağa tarafından mescit olarak yapılmıştır.
 
-Ahşap olan bu mescit’in kıble tarafının çok dar olması ve mihrabının da tam kıble istikametinde olmaması nedeniyle 1963 yılında yıktırılarak ve arsası da büyütülerek cami yaptırma derneği tarafından yöremiz ustalarına kagir olarak yeniden inşa ettirilmiştir.
 
-Halen kullanılmakta olan bir çesmesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.
 
 
MÜFTÜ CAMİİ
 
-1900 lü yılların başında kaza müftüsü olan Hafız Mustafa Tevfik Efendi kendi arsasında ahşap bir cami yaptırmıştır.
 
-1943 yılındaki depremden hasar gördüğü için büyük çapta onarılmış olan bu cami 1955 yılında ise özelliği bozulmadan yöremiz ustaları tarafından restora edilmiştir.
 
-İlçemiz tek ahşap camisi olarak halen kullanılmaktadır.
 
 
MİLLET HAMAMI 
 
-Şu anda eski Merzifon Caddesi üzerinde, Işık ilköğretim okulu karşısında bulunan bu hamam 1820 yılında yapılmış olup, eski yapısı yüksek kubbesi olup bu kısımları 1965 li yıllarda belediyece yıktırılarak betonarma kubbeler yapılmıştır.
 
-Osmanlı mimarısında horasan harcı ile tuğladan örülerek yapılan kubbeler nem ve rutubeti çetiği için, sağlıklı bir yapı arzediyordu.
 
-Günümüzde özelliğini yitirmiş durumdadır. Halen Osmanlı hamam mimarisine uygun olarak kalan serin ılık ve sıcak bölümleri, sıcak kısımda hamam göbek taşı ve dört odası ile hizmete devam etmektedir.
 
-Mimari yapı olarak aynı yıllarda yapılan Gümüş Maden Hamamı ( orijinal şekliyle halen ayakta  ) olan hamam ortak özellikler taşımaktadır.
 

h A B E R E  Y o r u m  Y a z

                                                Bu Haberlere Yapılan Yorumlar  (  0 )

Tüm Yorumlar

 

GHK ORTAOULU ESKİ MÜDÜRÜ İSMET KÖPRÜLÜ

 Muhterem KAYA

. . .
ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEK (ŞEB-İ ARÛS)

 Prof.Dr.Safi ARPAGUŞ

. . .
İÇİMİZDEKİ KÖPRÜLERİMİZ

 Muzaffer TAŞDEMİR 

. . .
İLÇEMİZDE ESKİ BAĞ KÜLTÜRÜ

 Berç SÖZÜDOĞRU

. . .
KENDİSİ OLABİLME KEDİSİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

 Nafiz  ULUKUŞ

. . .

Rıza Abinin Arkasından

 Rıza ŞENTÜRK (Çığır)

. . .
BATICILAR VE DİNDE REFORMCULAR

 Siyami  AKYEL

. . .

BAĞ-KURLULARA MÜJDE!

 Oğuzhan DÖĞEN

. .
KUTLU DOĞUM HAFTASI

 Şükrü  EROL

. .
HAYATIN CİLVESİ, KADER

 SELEME ACAR

. .
PKK GİDİYOR DİYE ÜZÜLMEYİN

 Ahmet Mehmet SALİHLİ

. .
MESEL ANLATICILAR

 Av.Mahmut Tokgözoğlu 

. .
12 EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI

 Mustafa  TURGUT

. .
OSMANLI DÖNEMİ KAYITLARINDA İLÇEMİZ

 Ali ACAR

. .

 
Genel Haber
Bölgeden Haber
Güncel Haber
Hayatın İçinden
İçimizden Biri
Sanatkarlarımız
Esnaflarımız
Spor
Siyaset

İz Bırakanlar
Röportaj
Sizden Gelenler
Gurbettekiler
Haberiniz Var mı?
Özlü Sözler
Resimlerde Anılar
Eski Meslekler
Kurum Kuruluşlar

Kültür ve Etkinlikler
İlçemiz
İlimiz
Köylerimiz
Mahalle Muhtarlarımız
Anket Sonuçlarımız
Duyuru
Vefat
  Anasayfa

Ziyaretçi Defteri
Foto Galeri
Sohbet
Arşiv

         Sitemizdeki tüm haber ve araştırmalar site editörlerine aittir. İzinsiz kesinlikle kullanılamaz.

                               gumushacikoylu.net@gmail.com

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler

Siteye Hangi İl ve Ülkeden Giriliyor İzlemek İçin
Amasya, Gümüşhacıköy, Hacıköy, Hacıköylü, Gümüşhacıköyden Resimler, Gümüşhacıköy Haber, Sohbet ve Anılarda Gümüşhacıköy, Ali Acar, Hokumet, Hukumet, Hükümet, Radyo, Gazetesi, Tv, Gümüşhacıköy Resimleri, Gümüşhacıköyden Fotoğraflar,Gümüş, Gümüşhacıköy, Köyü, Gumus, Merzifon, Suluova, Kabaoguz, Kabaoğuz, Gümüşhacıköy Turna Bağlar, Kabaoğuz Şenlikleri, Köprülü Mehmet Paşa Camii, gümüşhacıköy bedesteni, gümüşhacıköy saathanesi, leblebi, gümüşhacıköy hamamı,Gümüşhacıköy Keşkek, Cumara Mahallesi, Adatepe Mahallesi, Ulubel Mevkii, ulubel, keltepe mevkii, hacıyahya mahallesi, saray mahallesi, artıkabat çay mahallesi, kilise, beylik çayırı, taşköprü, amasyakent.com, kabaoguz.net, amasya platformu amasyaplatformu