SİTEYE ÜYE OL 
Genel Bölgeden Güncel Röportaj İçimizden Biri Sanatkarlarımız Esnaflarımız Spor Vefat İz Bırakanlar İlçemiz İlimiz
İLÇEMİZ İLK TUNÇ ÇAĞI, ROMA DÖNEMİ YERLEŞİMLERİ(2)
İLÇEMİZ İLK TUNÇ ÇAĞI, ROMA DÖNEMİ YERLEŞİMLERİ(2)
Gümüşhacıköy ilçemiz ve bölgesinde yapılan tarihi çalışmalar..

Tarih: 04.05.2015      Okunma: 3785     Haberi Yorumla    Haberi Yazdır        Haber : Ali ACAR 
 


 

 

SİTEMİZ SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

İKİNCİ BÖLÜMÜN DEVAMI
 
GÜMÜŞHACIKÖY ARAŞTIRMALARINDA

Merkez, Karacaören, Çiftçioğlu, Sarayözü, Gümüş, Karıkasın Kışlası, Ayvalı Kışlası, Kiziroğlu, Artıkabat Mahallesi, Derbentobruğu, Korkut, Karakaya, Hacı Abdullah Kışlası, İmirler, Bacakoğlu, Güvenözü, Sallar köyü ve mahalleleri araştırılmıştır.

BEKÇİ TEPESİ

Gümüşhacıköy’ün Hacıyahya Mahallesi’ne bağlı Kemalin Kışla’da yapılan araştırmarda, köy girişinde bulunan Bekçi Tepesi’nde bir yerleşme yeri tespit edildi. Yüzeyin İlk Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı ve Helenistik Çağ yerleşmesine ait keramikler bulduğumuz höyük, 5 m. Yükseklikte 100x125 m. Boyutlarındadır.

KARACAÖREN

Gümüşhacıköy’ün 9 km. doğusunda yer alan Karacaören küyü ve  çevresinde 1987 ve 1988 yılı araştırmalarında, köyün 1 km. kuzeybatısında Gavur Pınarı mevkiinde bir Kalkolitik ve Tunç Çağı yerleşmeleri bulunmuştur. Koçali ile Garip dede mevkii arasındaki yerleşim yeri, suyu bol ve verimli topraklarla çevrili yerin yüzeyinde, Kalkolitik ve İTÇ yerleşmelerine ait keramikler görüldü.

1996 yılında yapılan yüzey araştırmalarında, Koloni Çağı ve Eski Hitik Çağı yerleşmelerine ait, iyi bir işçilik ve teknik gösteren keramikler bulundu. Höyük’te ayrıca Demir Çağı yerleşmesine ait keramikler de bulundu.

Kalkolitik Çağ keramikleri genellikle kahverengi hamurlu, ince taşçıklı, iyi pişmiş, bazılarının içi, dışı kahverengi boya astarlı, bazılarının ise dışı siyah, içi kahverengi boya astarlı.

Karacaören köyünün 2 km. güneybatısında, Kiziroğlu’nun 4 km. kuzeydoğusunda, Gavurpınarı’nın (Keşişpınarı) 600 m. Batısında, Karacaören arazisinde oldukça tahrip olmuş bir Roma Çağı yerleşmesi tespit edildi. Doğusundan geçen Gevenli Deresi ve karşısında yer alan Gevenlik Pınarı’ndan dolayı bu yamak yerleşmesi.

Çiftçioğlu yü ile Karacaören çevresindeki araştırmalarda, 1987 yılında Küpçıkan mevkiimde bulunan, Hacıpınarı yerleşmesinde bir Roma ve Karacaören 400, Çiftçioğlu köyüne 500 m. Güney mekiinde adından dolayı Hamam Kayası adını verdiğimiz yerde bir olmak üzere, toplam iki adet Roma Çağı yerleşmesi daha tespit edildi.

Sarayözü Kuzdoruğu-Ardıçlı Dere mevkiindeki Sivrikaya’da (Kuşçutepe), Gümüş’e yakın Karakaya’da, Maden’de (bugün bir kısmı cürufların altındadır) Roma Çağı yerleşmeleri, İmirler Gücürenler mevkiinde ise bir Geç Roma Çağı Yerleşmesi bulunarak incelenmiştir.

Kiziroğlu Ümmühan Karı Pınarı, Yanık Hayat Tepesi, Gümüşhacıköy’ün Çay Mahallesi Soluk Yeri’nde, Artıkabat mahallesi Karamaşatlık mevkiinde Roma Çağı nekropolleri, Gümüşhacıköy Artıkabat Mahallesi Dikmen mevkiinde semerdan şekilli bir kaya mezarı, Çetmi ile Keçiköy arasında dereköy Mesiresi’nde, su kaynağının aşağısında derenin doğusundaki kayalıkta (bir oda kendi içinde ikiye ayrılmış), batı ve güney yönde nişleri olan bir kaya mezarı daha bulunarak incelenmiştir.

HACIPINARI

Karacaören köyünün 300 m. Güneydoğusunda, Merzifon-Gümüşhacıköy yolunun 800 m. Kuzeydoğusunda, Hacıpınarı höyüğü tespit edilmiş. Höyük yüzeyinde çok az Kalkolitik profilli keramik yanında, genellikle dışı siyah, içi kırmızı ve kahverengi, az sayıda içi, dışı kırmızı ve kahverengi boya astarlı, oluk ve yiv bezikli oldukça büyük çömleklere ait İTÇ keramikleri görüldü.

KADİMPINARI (Kadımpınarı)

Gümüşhacıköy(ün 8 km. güneyinde yer alan Keçi köyü çevresinde, Bulak Kalesi’nin batısında, Kadimpınarı (Kadımpınarı ya da Küçük Kale) adını taşıyan kayalık bir tepenin batısı ile kuzeyindeki sırt ve eteklerinde tepenin düz olan üst kısmında, genellikle çok ince cidarlı, içi siyah, dışı ağız altında sonra kahverengi boya astarlı, açkılı, çoğunluğu küçük kaplara ait İTÇ keramikleri bulundu.

SELÇUK

Gümüşhacıköy’ün 5 km. güneyindeki Çetmi köyünün 1 km. batısında yer alan Çetmi çayırında Selçuk höyüğü bulundu. Yaklaşık 50 m.X 70 m. Boyutlarında ve 4 m. Kadar yüksekliğindeki höyüğün yüzeyinde içi, dışı siyah, dışı siyah, içi kahverengi, içi ve dışı kızıl kahverenginde boya astarlı kaliteli İTÇ keramikleri görüldü. Bunlardan, içi kırmızı ve dışa dönük dudaklı olan bir tanesi çok iyi bir işçilik göstermektedir.

NİYAZBABA

Gümüş’e 25 km. kadar kuzeybatısında, İnegöl Dağı’nda (1873 m.) Sultan çayırının güneybatısında ve Alan köyünün doğusundaki sırtlar üzerinde, Niyazbaba Türbesi’nin hemen karşısındaki tepe üzerinde bulunan ve aynı adı taşıyan yerleşme yüzeyinde İTÇ  keramikler ve bazı keramikler form ve teknik bakımından Kalkolitik Çağ Özellikleri taşımaktadır. Keramikler genellikle kahveringi hamurlu, ince taşçılık, iyi pişmiş, iç yüzeyi kahverengi, dış yüzeyi siyah, bazılarının iç ve dış yüzeyi siyah ya da kırmızı boya astarlı ve hemen hepsi çok iyi açkılıdır.

ASARCIK (Çaltepe)

Gümüşhacıköy’ün 8 km. kadar güneybatısında, Gümüş Çal mevkiinde, yükselen tepenin (Çaltepe) üzerinde ve batı sırtlarında son derece tahrip olmuş bir yerleşme yeri bulundu. Yüzeyde, hamurları ince taşçıklı, bazıları kireç parçacıklı, iyi pişmiş, çok ince cidarlı, genellikle kurşuni-siyah yüzlü, içleri kırmızı, az olarak da içi dışı kırmızı boya astarlı, açkılı kalkolitik form ve teknikte keramikler bulundu.

YENİKÖY

Gümüş ile Hamamözü arasındaki yolun doğusunda ve Yeniköy’ün hemen güneyinde yer alan barajın ortasındaki adanın, baraj çevresinde yapılan araştırmada, höyüğün doğusundaki arazide 1. Binyılı keramikleri ile, az olarak da, Roma Çağı keramikleri bulundu.

HAMAMÖZÜ

1987 ve 1995 yıllarında Hamamözü’nde 1996 yılında Merkez, Gölköy, Dedeköy, Göçeri, Omarca, Yukarı Ovacık, Aşağı Ovacık köylerinde yapılan araştırmada; Hamamözü’nün 10 km. kadar kuzeydoğusunda yer alan Aşağı Ovacık köyünde yapılan araştırmada, Terebağı, Ekinalanı İlk Tunç Çağı yerleşmeleri ile, Dere Mahallesin’de Roma, Orta Mahalle’de Geç Roma Çağı yerleşmeleri bulunarak incelenmiş.

TEREBAĞI

yün 1 km. güneydoğusunda, zayıf bir İTÇ yerleşmesidir. Üzerinde tarım yapılan yerleşme oldukça tahrip olmuştur.

EKİNALANI

Terebağı’nın 300 m. Doğusunda yer alan Ekinalanı’nın yüzeyinde de az sayıda bulunan keramikler İTÇ ve Roma Çağı yerleşmelerine aittir. Ekinalanı öle Terebağı arasından Killik Deresi akmaktadır.

KALE TEPE

Hamamözü Kale Tepe’de 1987-1988 yılı araştırmalarında, Kalkolitik ve İTÇ yerleşmelerine tanıklık eden keramikler bulunmuştur. 1996 yılı araştırmalarında tarım nedeniyle ve defineciler tarafından tahrip edilen Kale Tepe’de, Koloni, Eski Hitit ve Demir Çağı ile Roma Çağı keramikleri de görülmüştür.

Hamamözü’nün 700 m. Kadar kuzeydoğusunda ve Kızılcaören Deresi’nin de 200 m. Doğusunda yer alan Kale Tepesi’nde bir İTÇ yerleşmesi tespit edildi. Hamamözü adı verilen höyük yüzeyindeki keramikler kuvvetli bir İTÇ yerleşmesine işaret etmektedir. Kahverengi hamurlu, ince taşçıklı, iyi pişmiş, genellikle iç ve dış yüzeyi kahverengi yada kırmızı boya astarlıdır. Kaplar küçük ve orta büyüklüktedir ve üzerilerinde memecikler, çentik ve oluk bezekler bulunmaktadır. Ayrıca bazı keramikler burada bir Kalkolitik Çağ yerleşmesinin de olduğuna işaret etmektedir.

Göçeri yündeki Kırık Pınar Deresi yanında, Ardıçlı Mevkiinde, Omarca köyü Cıllık Deresi’nde Roma Çağı yerleşmeleri tespit edilmiştir.

Ayrıca Çayy Etlik Tepe’de bir Tümülüs, Aşağı Ovacık köyü Hacıpınar Mevkiinde kayaya oyulmuş bir lahit mezar, Çayy’de gerek cami-çeşme duvarlarında ve gerekse bazı ev duvarlarında Roma Çağı mezar stelleri ile Hamamözü Arkutbey kaplıcalarının hemen yakınındaki parkta duran beş stel ve bir adet sütun başlığı görülerek incelenmiştir.

ÇÖMEZLER

Gümüşhacıköy’ün 10 km. kadar güneybatısında yer alan Korkut köyünün çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında, köyün 1 km. kuzey batısında, ova ortasında Çömezler mevkiindeki Çal Tepesi’nde zayıf bir İlk Tunç Çağı yerleşmesi tespit edilmiştir. Doğal aşınma nedeniyle bu kayaüstü yerleşmesinin boyutlarını belirlemek imkansızdır.

SARIKABIN KIŞLA  (Kartalkaya)

Gümüşhacıköy’ün 13 km. Gümüş’e 8 km. kadar kuzey batısında, İnegöl Dağı sırtlarında Kartalkaya (Kale) etek ve yamaçlarında bir ilk Tunç Çağı yerleşmesi tespit edildi. Yerleşmenin üst kesiminde kayaya oyulmuş, tünel şeklinde de defineciler tarafından tahrip edilmiş bir mezar kalıntısı görülmüştür. Yerleşme yüzeyinde ayrıca, İlk Tunç Çağı keramiklerinin yanı sıra boyalı ve monokrom Demir Çağı keramikleri de bulunmaktadır

h A B E R E  Y o r u m  Y a z

                                                Bu Haberlere Yapılan Yorumlar  (  0 )

Tüm Yorumlar

 

GHK ORTAOULU ESKİ MÜDÜRÜ İSMET KÖPRÜLÜ

 Muhterem KAYA

. . .
ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEK (ŞEB-İ ARÛS)

 Prof.Dr.Safi ARPAGUŞ

. . .
İÇİMİZDEKİ KÖPRÜLERİMİZ

 Muzaffer TAŞDEMİR 

. . .
İLÇEMİZDE ESKİ BAĞ KÜLTÜRÜ

 Berç SÖZÜDOĞRU

. . .
KENDİSİ OLABİLME KEDİSİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

 Nafiz  ULUKUŞ

. . .

Rıza Abinin Arkasından

 Rıza ŞENTÜRK (Çığır)

. . .
BATICILAR VE DİNDE REFORMCULAR

 Siyami  AKYEL

. . .

BAĞ-KURLULARA MÜJDE!

 Oğuzhan DÖĞEN

. .
KUTLU DOĞUM HAFTASI

 Şükrü  EROL

. .
HAYATIN CİLVESİ, KADER

 SELEME ACAR

. .
PKK GİDİYOR DİYE ÜZÜLMEYİN

 Ahmet Mehmet SALİHLİ

. .
MESEL ANLATICILAR

 Av.Mahmut Tokgözoğlu 

. .
12 EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI

 Mustafa  TURGUT

. .
OSMANLI DÖNEMİ KAYITLARINDA İLÇEMİZ

 Ali ACAR

. .

 
Genel Haber
Bölgeden Haber
Güncel Haber
Hayatın İçinden
İçimizden Biri
Sanatkarlarımız
Esnaflarımız
Spor
Siyaset

İz Bırakanlar
Röportaj
Sizden Gelenler
Gurbettekiler
Haberiniz Var mı?
Özlü Sözler
Resimlerde Anılar
Eski Meslekler
Kurum Kuruluşlar

Kültür ve Etkinlikler
İlçemiz
İlimiz
Köylerimiz
Mahalle Muhtarlarımız
Anket Sonuçlarımız
Duyuru
Vefat
  Anasayfa

Ziyaretçi Defteri
Foto Galeri
Sohbet
Arşiv

         Sitemizdeki tüm haber ve araştırmalar site editörlerine aittir. İzinsiz kesinlikle kullanılamaz.

                               gumushacikoylu.net@gmail.com

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler

Siteye Hangi İl ve Ülkeden Giriliyor İzlemek İçin
Amasya, Gümüşhacıköy, Hacıköy, Hacıköylü, Gümüşhacıköyden Resimler, Gümüşhacıköy Haber, Sohbet ve Anılarda Gümüşhacıköy, Ali Acar, Hokumet, Hukumet, Hükümet, Radyo, Gazetesi, Tv, Gümüşhacıköy Resimleri, Gümüşhacıköyden Fotoğraflar,Gümüş, Gümüşhacıköy, Köyü, Gumus, Merzifon, Suluova, Kabaoguz, Kabaoğuz, Gümüşhacıköy Turna Bağlar, Kabaoğuz Şenlikleri, Köprülü Mehmet Paşa Camii, gümüşhacıköy bedesteni, gümüşhacıköy saathanesi, leblebi, gümüşhacıköy hamamı,Gümüşhacıköy Keşkek, Cumara Mahallesi, Adatepe Mahallesi, Ulubel Mevkii, ulubel, keltepe mevkii, hacıyahya mahallesi, saray mahallesi, artıkabat çay mahallesi, kilise, beylik çayırı, taşköprü, amasyakent.com, kabaoguz.net, amasya platformu amasyaplatformu