SİTEYE ÜYE OL 
Genel Bölgeden Güncel Röportaj İçimizden Biri Sanatkarlarımız Esnaflarımız Spor Vefat İz Bırakanlar İlçemiz İlimiz
TARİHİ FİLİMLERDEKİ MALKOÇOĞLU NERELİ BİLİYORMUSUN
TARİHİ FİLİMLERDEKİ MALKOÇOĞLU NERELİ BİLİYORMUSUN
Malkoçoğlu Amasya kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır.

Tarih: 09.02.2013      Okunma: 9202     Haberi Yorumla    Haberi Yazdır        Haber : Cahit TARHAN 
 


 

 

SİTEMİZ SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

 

Malkoçoğulları ailesi bir kaç yüzyıl boyunca Osmanlı devletine bir çok akıncı komutanı kazandırmış soylu bir Türk ailesidir. Bu yüzden Osmanlı tarihinde adı geçen bir çok Malkoçoğlu var.

Malkoçoğulları Amasyalıdır.
Adı Malkoç Bey olan ve 1. Murat ve Yıldırım Bayazıt zamanında Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Amasya kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır.

Fatih döneminin son yılları ile 2. Beyazıt döneminde adı geçer. Bir çok başarı kazanmıştı. İşkodra seferine katılmış- Venedik üzerine yapılan büyük akını yönetmiş- Boğdan' a akın yapmış- ayaklanan Eflak voyvodası üzerine gönderilen kuvvetlere komuta etmiş- Akkerman kalesine saldıran Boğdan hükümdarını püskürtmüş-Polonya üzerine büyük akınlar gerçekleştirmiştir.

MALKOÇOĞLULLAR :

Bilinen Malkoçoğlu Beyleri akrabalık bağına göre şu şekildedir.

1 Malkoç Bey
2 Malkoçoğlu Mustafa Bey
3 Malkoçoğlu Mehmet Bey
4 Malkoçoğlu Bali Bey
5 Malkoçoğlu Ali Bey
6 Malkoçoğlu Turali Bey
7 Malkoçoğlu Yahya Paşa
8 Malkoçoğlu Bali Bey
9 Malkoçoğlu Mehmet Bey
10 0alkoçoğlu Gazi Kızan Mehmet Paşa
11 Malkoçoğlu Ahmet Bey
12 Malkoçoğlu Şifalı Arslan Paşa
13 Malkoçoğlu Derviş Bey
14 Malkoçoğlu Yavuz Ali Paşa

 

Malkoçoğulları 14.- 15.ve 16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid devirlerinde yaşamış ve özellikle Rumeli’ de yaptıkları başarılı akınlarla tanınmışlardır.  Malkoçoğlu akıncıları Silistre civarında bulunurdu. Osmanlı Padişahlarının güvendiği bir aile Malkoçoğulları…Malkoçoğlu gerçek bir Türk Beyi ve bir kahramanı. Malkoçoğulları, yedi yaşlarından sonra ata binmeyi öğreniyorlar. Öyle oluyorki atla bütünleşiyorlar. Kılıç kullanma yaşları da nerede ise aynı zamanlarda oluyor. Çok iyi kılıç kullanıyorlar. Tarih Bali beyin iyi bir komutan olduğunu söylüyor.Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu; saray Üniversitesinde yetişmiş bir akıncı, Fevkalade cesur, sadık ve kabiliyetli bir komutan…Çok büyük hizmetlerde bulunmuş. Malkoçoğlu Bali Beyle ilgili resmi bilgiler. Kanuni devrinde yaşamış olan Malkaçoğlu ise Bali beydir. Malkoçoğlu Yahya Paşa’nın oğludur. Koca Bali Paşa şeklinde de anılır. 1495'de doğmuş olup, Kanuni Sultan Süleyman ile aynı yaşta olduğu söylenir.  1548 yılında vefat etmiş.

 

Fatih Sultan Mehmet Han'ın kurdurmuş olduğu, Enderun-ı Hümayün adlı Saray Üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyi. Sultan İkinci Bayezid Han devrinde Silistre Beylerbeyliği yaptı. Fevkalade cesur, sadık ve kabiliyetli bir kumandandı. Pek çok ve büyük hizmetlerde bulundu. Kendisi Silistre Beylerbeyi bulunduğu sıralarda isyan eden Eflak Voyvodasına karşı gönderilen Osmanlı ordusunda yararlıklar gösterdi.

 

Yine aynı beylerbeyliği sırasında Macaristan'da ordu sevkederek Varadin Kalesi ile diğer pek çok yeri zaptetti. Daha sonra Prut Nehrini geçerek Akkerman Kalesini ele geçirmek isteyen Buğdan Voyvodasını ordusu ile hezimete uğrattı. 1498 yılında 40.000 kişilik ordusu ile Lehistan üzerine akınlar yaparak Varşova şehrine kadar uzanmış ve büyük bir zafer kazanmıştı. Bu akınları sırasında tam 10.000 esir ve pek çok harb ganimeti ile dönmüştü. Bu ganimet ve esirlerden bir kısmını seçerek, Kethüdası Mustafa Bey ile Sultan İkinci Bayezid Hana gönderdi. Oğulları Ali ve Tur Ali Beyler de kendisi gibi cesur, silahşör ve kahraman idiler. Büyük oğlu Ali Bey, Sofya Sancakbeyliği yaptı. Küçük oğlu Tur Ali Bey ise, babasından sonra Silistre Sancakbeyliği hizmetinde bulundu. Sinan Bey adında bir oğlu da Aydın sancakbeyliği yapmıştır. Hamza Bey adındaki küçük oğlu da alay beyi iken 1501 yılında genç yaşta şehit düşmüştür.

Bali Bey 1548 yılında vefat etti.

 

Bir başka yerde başka şekilde bir anlatımda…

 

Lehistan'ın 1498yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği'ne tecavüzü üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamıştı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralının Türk - Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1,000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20,000 araba dolusu ganimetin Osmanlı'nın eline geçmesi üzerine, buna lüzum olmadığı anlaşıldı ve harbin yönetimi Silistre sancak beyi akıncı kumandanı Malkoçoğlu Balı Bey'e verildi. Balı Bey Lehistan üzerine iki sefer yaptı ve 40,000 akıncı ile Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferidir.Ordunun sağ kanadını Balı Bey'in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atlıları önce Prut Nehri'ni, ardından Daniester nehirini geçti. Mustafa Bey önce Galiçya'ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi Lviv şehrinin 100 km. kuzeybatısındaki Jaroslaw şehrini zaptetti. Burası Varşova'ya 260, Baltık Denizi'ne ise 500 km. mesafededirBalı Bey ise kuvvetleri ile Lviv şehrini aldı. Bütün Galiçya'yı çiğneyerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk Akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu birinci seferden sonra 10.000 seçkin esir ile Akkerman'a döndü.Yaklaşık 3 ay sonra Türk ordusu tekrar Lehistan'daydı. Bu sefer Podolyave Galiçyaüzerine gidildi. Yalnız şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi.Bu büyük başarı ile Balı Bey sancak beyliğinden beylerbeyliğine yükseltildi. Mezarı Bursa-Yenişehirde Balibey Camii avlusundadır.

h A B E R E  Y o r u m  Y a z

                                                Bu Haberlere Yapılan Yorumlar  (  3 )                                                          
 

cengiz budak
kimsenin kendine yorduğu yok kardeş malkoçoğullarının soyu amasyadır 2.murat yavuz sultan selim gibi padişahlar amasyada doğmuş 1.mehmed fatih sultan mehmed 2.bayezid şehzade mustafa şehzade bayezid gibi osmanlı tarihinin önmeli şehzade ve sultanlarıda burada şehzadelik yapmışlardır git araştır osmanlılar gazi süleyman paşa ile 1352 de rumeliye geçtiklerinde malkoçoğullarıda rumelideki fetihlerde görev yapmış amasyadan bosna ve çevresine yerleşmişlerdir
  Tarih: 24.8.2014                                                          
 
Yigit Demirkaya
Herkes nasilda kendine yoruyor. Malkocogullari Bosna'lidir. Sonradan musluman olan Sirp asilli Malcovic ailesinden gelmektedir. Basarili ve sadik komutanlar askerler cikaran akinci ailesidir. Sonradan musluman olan bircok balkan halki gibi bektasidirler.
  Tarih: 30.6.2014                                                          
 
Ali Sezen
Selamun Aleykum kardes, üzülerek söylemeliyimki yazdigin maalesef dogru degildir. Malkocoglu ailesi Osmanliya katilmadan önce Hamidoglu beyliginde Okcu Komutani olarak hizmet etmekteydi. Hamidoglu beyligide simdiki Isparta bölgesidir. Yani Malkocoglu Ispartadan gelmedir ama ailesi tabiki sonradan diger sehirlerdede hizmet etmistir.Kardesim kendimize mal etmek adina tarihi bu sekilde carpitip baska insanlarida yanlis bilgilendirmeni uygun bulmadim. Allah´a emanet ol.
  Tarih: 14.2.2014

Tüm Yorumlar

 

GHK ORTAOULU ESKİ MÜDÜRÜ İSMET KÖPRÜLÜ

 Muhterem KAYA

. . .
ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEK (ŞEB-İ ARÛS)

 Prof.Dr.Safi ARPAGUŞ

. . .
İÇİMİZDEKİ KÖPRÜLERİMİZ

 Muzaffer TAŞDEMİR 

. . .
İLÇEMİZDE ESKİ BAĞ KÜLTÜRÜ

 Berç SÖZÜDOĞRU

. . .
KENDİSİ OLABİLME KEDİSİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

 Nafiz  ULUKUŞ

. . .

Rıza Abinin Arkasından

 Rıza ŞENTÜRK (Çığır)

. . .
BATICILAR VE DİNDE REFORMCULAR

 Siyami  AKYEL

. . .

BAĞ-KURLULARA MÜJDE!

 Oğuzhan DÖĞEN

. .
KUTLU DOĞUM HAFTASI

 Şükrü  EROL

. .
HAYATIN CİLVESİ, KADER

 SELEME ACAR

. .
PKK GİDİYOR DİYE ÜZÜLMEYİN

 Ahmet Mehmet SALİHLİ

. .
MESEL ANLATICILAR

 Av.Mahmut Tokgözoğlu 

. .
12 EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI

 Mustafa  TURGUT

. .
OSMANLI DÖNEMİ KAYITLARINDA İLÇEMİZ

 Ali ACAR

. .

 
Genel Haber
Bölgeden Haber
Güncel Haber
Hayatın İçinden
İçimizden Biri
Sanatkarlarımız
Esnaflarımız
Spor
Siyaset

İz Bırakanlar
Röportaj
Sizden Gelenler
Gurbettekiler
Haberiniz Var mı?
Özlü Sözler
Resimlerde Anılar
Eski Meslekler
Kurum Kuruluşlar

Kültür ve Etkinlikler
İlçemiz
İlimiz
Köylerimiz
Mahalle Muhtarlarımız
Anket Sonuçlarımız
Duyuru
Vefat
  Anasayfa

Ziyaretçi Defteri
Foto Galeri
Sohbet
Arşiv

         Sitemizdeki tüm haber ve araştırmalar site editörlerine aittir. İzinsiz kesinlikle kullanılamaz.

                               gumushacikoylu.net@gmail.com

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler

Siteye Hangi İl ve Ülkeden Giriliyor İzlemek İçin
Amasya, Gümüşhacıköy, Hacıköy, Hacıköylü, Gümüşhacıköyden Resimler, Gümüşhacıköy Haber, Sohbet ve Anılarda Gümüşhacıköy, Ali Acar, Hokumet, Hukumet, Hükümet, Radyo, Gazetesi, Tv, Gümüşhacıköy Resimleri, Gümüşhacıköyden Fotoğraflar,Gümüş, Gümüşhacıköy, Köyü, Gumus, Merzifon, Suluova, Kabaoguz, Kabaoğuz, Gümüşhacıköy Turna Bağlar, Kabaoğuz Şenlikleri, Köprülü Mehmet Paşa Camii, gümüşhacıköy bedesteni, gümüşhacıköy saathanesi, leblebi, gümüşhacıköy hamamı,Gümüşhacıköy Keşkek, Cumara Mahallesi, Adatepe Mahallesi, Ulubel Mevkii, ulubel, keltepe mevkii, hacıyahya mahallesi, saray mahallesi, artıkabat çay mahallesi, kilise, beylik çayırı, taşköprü, amasyakent.com, kabaoguz.net, amasya platformu amasyaplatformu